URDHRI I STOMATOLOGUT TË SHQIPËRISË ASAMBLEJA KOMBETARE

Rendi i dites së mbledhjes se Asamblesë Kombëtare së Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë, datë 15 Dhjetor 2017, ora 10.00.

Akordimi i titullit “Nderi i Stomatologjisë Shqiptare” për disa personalitete të shquara të Dentistrisë shqiptare.

Prof.Assoc. Edit Xhajanka, Dekane e FMD;
Prof.Assoc.Besnik Gavazi, Pedagog i FMD;
Dr.Kapllan Mançe, Kirurg Maksilo-Facial dhe President i USSH, Rajoni Durrës;
Dr.Paulin Nika, Zv.President i USSH, Rajoni Shkodër.

Hapja e Asamblesë nga Presidenti U.S.SH. Dr.Nikoll Deda;

Miratimi i buxhetit të vitit 2018;

Prezantimi dhe ekspozimi i punës të sektorëve të U.S.SH. për periudhën kohore 2016-2017

a) Sektori i Kontrollit dhe Monitorimit;

b)Sektorii i Liçensimit dhe Regjistrimit;

c)Problematikat që dalin nga komisionet e disiplinës, referon sekretarja e Rajonit USSH, Tiranë.