NJOFTIM PËR PROVIMIN E SHTETIT

Urdhri i Stomatologut Shqiptar ju informon se aplikimi i kandidatëve për rregjistrim në provimin e shtetit në profesionet e rregulluara, duke filluar nga sezoni i ardhshëm e në vijim do të kryhet vetëm nëpërmjet Portalit Qeveritar e-albania.

Pasi të keni hyrë në platformën e-albania dhe te jeni identifikuar si qytetar do kerkoni opsionin : Aplikim per provim shteti

Dokumentet që do ngarkoni në portal janë :

  1. Diplomë e ciklit të parë të studimeve (Bachelor)
  2. Diplomë e integruar e ciklit të dytë të studimeve (Master)
  3. Dëshmi e kryerjes me sukses të praktikës profesionale
  4. Dokumente të tjera shtesë : dokumentin e njehsimit të diplomave të huaja (nëse keni përfunduar studimet jashtë vendit), dokumentacionin e lëshuar nga institucioni përgjegjës për arkivat që vërteton lëshimin e diplomës

 

Ky aplikim do kryhet në momentin që do nxirret njoftimi për hapjen e procesit të aplikimit nëpërmjet e-albania.