Licensimi dhe Rilicensimi per mjeket e huaj

Shkarkoni Dokumentin e mëposhtëm që përmban:
1. Dokumentacionin që nevojitet për praktikën profesionale – Stazhi 3  mujor.
2. Të dhënat për Liçensim – Riliçensim  për Stomatologët dhe Ndihmësstomatologët.
3. Dokumentacioni që nevojitet për liçensimin dhe riliçensimin e stomatologëve të huaj në Republikën e Shqipërisë.