Kerkese per Praktike Profesionale


Kerkese per Praktike Profesionale

Kërkesa u shërben të sapodiplomuarve në fakultetet profesionale të stomatologjisë, të kërkojnë të kryejnë regjistrimin provizor në Urdhrin e Stomatologut të Shqipërisë për të fituar të drejtën e ushtrimit të praktikës profesionale nën mbikqyrje, si dhe për të dhënë provimin e shtetit me përfundimin e saj.