Misioni


Misioni

Misioni i Urdhrit të Stomatologeve është ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe ushtrimin e profesionit te stomatologut dhe mbrojtja e pacientëve dhe publikut nga kequshtrimi i ketij profesioni.