Bordi Keshillimor


Bordi Keshillimor

Bordi Këshillimor është organ këshillimor i Presidentit dhe përbëhet nga Zv. Presidenti Dr. Enea Nuredini, Sekretari i Përgjithshëm Z. Bashkim Asllanaj, Përgjegjësi i Zyrës ekonomiko-financiare Znj. Natasha Dhrami, Përgjegjësi i Zyrës Juridike Av. Gevi Gazheli, Presidenti i Këshillit Rajonal të Urdhrit i Qarkut Tiranë Dr. Almiro Gurakuqi dhe një përfaqësues i Shoqatës së Stomatologëve Prof. Asoc Dorjan Hysi.