AKTIVITET

 

                                                                  

URDHRI I STOMATOLOGUT TË SHQIPËRISË
               ASAMBLEJA KOMBETARE

Rendi i dites së mbledhjes se Asamblesë Kombëtare së Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë, datë 15 Dhjetor 2017, ora 10.00.

  • Akordimi i titullit “Nderi i Stomatologjisë Shqiptare” për disa personalitete të shquara të Dentistrisë shqiptare.

  • -Prof.Assoc. Edit Xhajanka, Dekane e FMD;
  • -Prof.Assoc.Besnik Gavazi, Pedagog i FMD;

  • -Dr.Kapllan Mançe, Kirurg Maksilo-Facial dhe President i USSH, Rajoni   Durrës;
  • -Dr.Paulin Nika, Zv.President i USSH, Rajoni Shkodër.
  • Hapja e Asamblesë nga Presidenti U.S.SH. Dr.Nikoll Deda;

          Miratimi i buxhetit të vitit 2018;

          Prezantimi dhe ekspozimi i punës të sektorëve të U.S.SH. për periudhën kohore 2016-2017

              a) Sektori i Kontrollit dhe Monitorimit;

              b)Sektorii i Liçensimit dhe Regjistrimit;

              c)Problematikat që dalin nga komisionet e disiplinës, referon sekretarja e Rajonit USSH, Tiranë.

Foto nga zhvillimi i Asamblese Kombetare