Njoftim mbi kuotat e anëtarësisë

Tarifat e anëtarësisë për anëtarët e Urdhrit të Stomatologut do të jenë si vijon:
Deri në muajin Maj 2015 me tarifën 200 lekë të reja në muaj  dhe më pas janë 1000 lekë të reja në muaj.
Nga muaji Maj 2015 dhe ne vazhdim,kuota e anetaresise eshte 1000 leke te reja ne muaj mbeshtetur mbi vendimin e Keshillit Kombetar me date 08.05.2015.